Машини

Механизация

Голямо разнообразие на машини за полагане на бетонови изделия и бордюри. 

  • Щипки за бордюри
  • Машини за полагане на паваж
  • Различни видове гумени чукове
  • Спомагателни уреди