Фракции

Фракции

Голямо разнообразие от фракции на трошен камък.

  • 0-4 мм
  • 4-8 мм
  • 8-11 мм
  • Промит речен пясък
  • 80-200 мм (фракция за габиони)